Joy and Mirror. Port City

Joy and Mirror. Port City
21/01 – 26/02/2016

Preview : Thursday 21/01 19:00 with music by classik_woman and
Rytis Saladžius

Group show : Gediminas G. Akstinas, Antanas Gerlikas, Petras Išora, Ona Lozuraitytė, Rūtenė Merkliopaitė, Marija Olšauskaitė, Jurgis Paškevičius, Rytis Saladžius, Emilija Škarnulytė, Jonas Žukauskas

Organised by : Jurga Daubaraitė and Monika Lipšic 

Joy and Mirror is a travelling artists residency that aims to rearrange and disrupt the landscape of cultural activities. Guided by a principle of joy, encounters with localities unfold in a mirroring mode. 

What if activities from Sardinia, Gardone Riviera or Athens could be reflected in other locations and in other circumstances? How long did the reflection travel to meet the identical of itself. In a travel from Joy to Mirror, forms and contents repeat and recreate, and also change in a time of observation. 

Port City is a gathering of artists’ works that has been collected during and after the time together in Sardinia, Lago di Garda, Athens and Vilnius. It is a sequence of proposals for a barter, a support, for a video camera, a friend, a window, a floor, a talk, a hearsay, subjects, time, a shopping list and other. Joy and Mirror like a Port City is a practice of exchange. 

: well, a heater as a palm tree should be ok.

: let’s think that Riga is by the sea and there is plenty of salt in the air.

: it is winter now, and it would be great to have a fountain-pisuar. Or is it more appropriate for the spring? You see there are not many fountains in Vilnius.

: there is a seed of a tree, you take it and plant it – the tree grows. So all this cosmos that is imagined, that we have never seen, is here.

: I would really like to pour very salty water on the floor.

: well, we still miss something.

: don’t forget to say that a bridge handrail will be slippery.

: maybe we should dress up so no one can recognize us?..

: why to dress up if nobody knows us there anyway?..

: when Gedas was wearing an invisible man costume in Sardinia, not knowing it was a Halloween night.

: it would be good if someone from Riga plays during the evening. 

: what if we find that Riga’s underground celebrity, who hasn’t performed anything for the last 10 years, that I was shown but saw him only passing behind a column?

Support: Lithuanian Council for Culture, State Culture Capital Foundation and VKN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joy and Mirror. Uostamiestis
21/01 – 26/02/2016

Atidarymas: 21 / 01 ketvirtadienį 19:00, muzika : classik_woman

Grupinė paroda : Gediminas G. Akstinas, Antanas Gerlikas, Petras Išora, Ona Lozuraitytė, Rūtenė Merkliopaitė, Marija Olšauskaitė, Jurgis Paškevičius, Rytis Saladžius, Emilija Škarnulytė, Jonas Žukauskas.

Organizuoja : Jurga Daubaraitė and Monika Lipšic 

Joy and Mirror tai keliaujanti menininkų rezidencija, skirta pergalvoti ir perkurti kultūrinių įvykių kraštovaizdį. Vadovaujantis malonumo ir džiaugsmo principu, naujos pažintys ir situacijos kiekvienoje vietoje vėliau atsikartoja veidrodžio principu. 

Kas jeigu tam tikri Sardinijoje, Gardonėje ar Atėnuose vykę veiksmai galėtų atsispindėti kitose lokacijose ir kitomis sąlygomis? Kiek laiko keliavo atvaizdas, kol sutiko tokį patį kaip jis? Kelionėje nuo Joy iki Mirror, įvairios formos ir turiniai atkartojami ir perkuriami, o tuo pačiu keičiasi juos betyrinėjant.

Uostamiestis – tai menininkų darbų paroda, kūriniai sukurti per ir po laiko kartu Sardinijoje, Lago di Garda, Atėnuose ir Vilniuje. Tai pasiūlymų virtinė mainams, video kamerai, draugui, langui, grindims, nuogirdai, subjektams, laikui, pirkinių sąrašui. Joy and Mirror, kaip ir Uostamiestis, yra mainų praktika. 

: na, šildytuvas kaip palmė visai ok.

: reikia pagalvoti, kad Ryga yra šalia jūros, ore bus labai daug druskos.

: dabar žiema, o būtų faina turėti fontaną-pisuarą. Jis gal toks labiau pavasariškas. Matai, Vilniuj fontanų nėra.

: yra medžio sėkla, tu ją paimi, pasodini ir užauga medis. Visas tas kosmosas, kurio nesam matę, įsivaizduojamas. Jis yra irgi čia. 

: labai norėčiau užpilti grindis su labai druskuotu vandeniu.

: vis tiek dar kažko trūksta.

: pasakyk, kad lieptelio turėklas yra slidus. 

: gal reikia persirengti, kad niekas nepažintų.

: kam persirengti, jei tavęs ir taip nieks nepažįsta.

: o kai Gedas persirengė nematomu žmogumi Sardinijoje, nežinodamas kad yra helovynas?

: būtų faina jei kas iš Rygos pagrotų.

: gal netyčia ta Rygos undergroundinė žvaigždė, kur jau 10 metų nieko nedaro, kurią man parodė, bet pamačiau jį tik praeinantį už stulpo.

Parodą remia Lietuvos Kultūros Taryba, KKF, VKN

Photos: Līga Spunde