Flīzēta upe

Flīzēta upe
Jānis Dzirnieks
30/10 – 19/12/2020

Izstāde ir daļa NADA Miami 2020 Rīgas iedaļas sadarbībā ar Kim? un Low

Atbalsts: VKKF, Rīgas dome